Partneri, ktorí podporili naše projekty v roku 2022

  • Hlavné mesto SR Bratislava
  • Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves
  • Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
  • Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
  • Sociálny a kultúrny fond SOZA
  • Hudobný fond
  • Fond na podporu umenia

Ďakujeme za podporu a spoluprácu.