Dychový orchester tvorí partia mladých ľudí zapálených pre hudbu.
Na scéne aktívne pôsobí od roku 2009.
Repertoár je veľmi pestrý a flexibilný, zahŕňa klasické pochody a orchestrálne skladby, polky, valčíky, pop piesne, bigbandovky, repete, muzikál, piesne pre sólový nástroj, či koledy.

Kde hrávame
festivaly, hody, jarmoky, plesy, dychfesty, sprievody s mažoretkami, vianočné koncerty, procesie, spoločenské akcie či školské podujatia.

Účasť na súťažiach
Hečkova Súča (2010, 2012, 2014), Celoštátna súťaž a prehliadka malých dychových hudieb v Lednických Rovniach (2013, 2015), Dychovky v preši (2015), a Zlota Lira v poľskom meste Rybnik (2014).

FOR Bratislava JUNIOR
V školskom roku 2012/2013 sa začalo formovať nové zoskupenie – FOR Bratislava JUNIOR. Pozostáva najmä zo žiakov ZUŠ Istrijská a ZUŠ E. Suchoňa, Batkova 2, ktorí sa učia  hrať na dychových a bicích nástrojoch, na klavíri a basgitare.

10. výročie FOR Bratislava

1. júna 2019

Muzikál Studňa lásky

15. marca 2019

premiéra

Read more

Súťaž – Dolná Súča

8. októbra 2016

Zlaté pásmo cum laude, laureát súťaže. Ocenenie za najlepšie prevedenie povinnej skladby.

Read more

Súťaž – Dolná Súča – JUNIOR

8. októbra 2016

Zlaté pásmo cum laude.

Read more

Krst 1. CD

18. decembra 2015

Svoje prvé CD sme do života uviedli v Slovenskom rozhase.

Read more

Dychovky v preši – medzinárodná súťaž MDH

9. augusta 2015

Zlaté pásmo cum laude, Laureát súťaže. Cena divákov za najobľúbenejšiu kapelu a aj najobľúbenejšiu skladbu, cena za inštrumentálny výkon pre trumpetistov v skladbe Moravanka (A.Jendek, D.Krajčí, V.Dianiška) a…

Read more

Francúzsko s mažoretkami

16. júla 2015

Prvý zájazd s mažoretkami (TINA) do Francúzska. Napochodovali sme sa až-až.

Read more

Celoštátna súťažná prehliadka malých dychových hudieb, Lednické Rovne

20. júna 2015

Zlaté pásmo cum laude a titul Laureát súťaže.

Read more

Krajské kolo súťaže malých dychových hudieb, Vištuku

25. októbra 2014

…a postup do celoštátneho kola.

Read more

Súťaž – Dolná Súča

11. októbra 2014

Zlaté pásmo cum laude, ocenenie pre Deborah Jundruchovú a Martina Huttu za spevácky výkon a cena pre saxofónovú sekciu za inštrumentálny výkon.

Read more

Súťaž – Dolná Súča – JUNIOR

11. októbra 2014

Zlaté pásmo cum laude v kategórii detských dychových orchestrov.

Read more

Celoštátna súťaž a prehliadka VDO – Vyšehradské dni

13. septembra 2014

Zlaté pásmo, cena za spevácky výkon – Martin Hutta a Deborah Jendruchová

Read more

Medzinárodná súťaž dychových orchestrov Zlota Lira, Rybnik – PL

13. júna 2014

Zlaté pásmo (2. miesto z 11), ocenenie pre Zorku Mrvovú (pikola) a pre Deborah Jendruchovú (spev)

Read more

Začiatky Juniálesu

8. júna 2014

Prvý letný koncert vo dvore F-centra. Vznikol ako generálka pred veľkou súťažou v Poľsku.

Read more

1. PLES ZUŠ Istrijská 22

25. januára 2014

Muzikál Pinocchio

11. decembra 2013

premiéra

Read more

Celoštátna súťažná prehliadka malých dychových hudieb, Lednické Rovne

22. júna 2013

Zlaté pásmo cum laude, cena za najlepšiu dramaturgiu programu, Zorka Mrvová (pikola) ocenená za najlepší inštrumentálny výkon.

Read more

1. Profile concert

20. decembra 2012

Krajské kolo súťaže malých dychových hudieb, Vištuku

20. októbra 2012

… a postúpili sme!

Read more

Vznik FOR BA – Junior

1. októbra 2012

V školskom roku 2012/2013 sa pomaly začalo formovať zoskupenie FOR BA Junior.

Read more

Súťaž – Dolná Súča

2. júna 2012

Zlaté pásmo v kategórii mládežníckych dychových hudieb

Read more

1. zahraničný zájazd

16. mája 2012

… do Talianska na festival mladých hudobníkov Allegromosso.

Read more

Dolná Súča – prvá súťaž

22. mája 2010

Prvýkrát sme sa zúčastnili súťaže. Skončili sme v striebornom pásme v kategórii detských dychových hudieb.

Read more

Vznik FOR Bratislava

1. júna 2009