Dirigent a umelecký vedúci:
Mgr. Vladimír Dianiška
vdianiska@gmail.com

Občianske združenie FOR BA – Art,

Istrijská, 22 84107 Bratislava

IČO: 30857121
DIČ: 2021936048
Nie sme platca DPH

IBAN: IBAN SK06 8330 0000 0021 0172 7988
kód banky: 8330