Zlaté pásmo cum laude, Laureát súťaže. Cena divákov za najobľúbenejšiu kapelu a aj najobľúbenejšiu skladbu, cena za inštrumentálny výkon pre trumpetistov v skladbe Moravanka (A.Jendek, D.Krajčí, V.Dianiška) a cena SOZA za šírenie tvorby slovenských autorov.