Prvýkrát sme sa zúčastnili súťaže. Skončili sme v striebornom pásme v kategórii detských dychových hudieb.