19. a 20. augusta 2019 sme sa zúčastnili na oslavách 50. výročia dychového orchestra v Totkomlóši, v Maďarsku. Za podporu tohto zájazdu ďakujeme Bratislave – hlavnému mestu SR, Slovenskému ochrannému zväzu autorskému (SOZA).
Program koncertu…