Zlaté pásmo cum laude, ocenenie pre Deborah Jundruchovú a Martina Huttu za spevácky výkon a cena pre saxofónovú sekciu za inštrumentálny výkon.