Zlaté pásmo (2. miesto z 11), ocenenie pre Zorku Mrvovú (pikola) a pre Deborah Jendruchovú (spev)