Zlaté pásmo cum laude, cena za najlepšiu dramaturgiu programu, Zorka Mrvová (pikola) ocenená za najlepší inštrumentálny výkon.