sk-SKen-US

Obsadenie 

Vladimír Dianiška dirigent, umelecký vedúci; trúbka
Zorka Mrvová pikola, flauta 1
Elenka Lukešová flauta 2
Martin Ružek klarinet Es,b
Marta Husseinová klarinet b1, alt saxofón
Slavomír Melicher klarinet b2, tenor a barytón saxofón
Alexandra Glebocká alt a tenor saxofón, b klarinet
Peter Čaniga alt saxofón, bicie
Filip Jendruch trúbka, bicie
Barbora Pomsárová trúbka
Anton Jendek trúbka
David Krajčí trúbka
Elenka Šikulová trúbka
Deborah Jendruchová tenor saxofón, Spev
Ruth Jendruchová tenor, Spev
Eva Husseinová pozauna, eufónium, Spev
Andrej Horváth pozauna, barytón
Števka Tydorová lesný roh
Adam Pokluda tuba
Matej Vavro bicie, perkusie
Michal Szabo bicie, perkusie
Matej Vrábel klavír
Martin Hutta spev, perkusie
Silvia Sekáčová spev, perkusie

Hostia
Dominika Križalkovičová flauta
Stanislav Honz klarinet b
Lenka Molčányiová alt saxofón
Honzo Marciš trúbka
Martin Tydor lesný roh
Peter Pokrivčák pozauna
Ernest Kollár tuba
Jaroslav Hodovanec basgitara, gitara, akordeón