sk-SKen-US

Niečo o nás 

      Orchester tvorí partia mladých ľudí zapálených pre hudbu, stálych členov je približne 23.
     V repertoári máme rôzne žánre - od klasických pochodov a orchestrálnych skladieb, cez polky, valčíky, pop piesne, repete, muzikál, piesne
     pre sólový nástroj až po tematické, ako napríklad koledy. Taktiež sa vieme zmeniť aj na Big Band
     Inštrumentálna zložka je veľmi pestrá. Nájdete tu hráčov, ktorí si obľúbili jeden nástroj, ale aj mnohých, ktorí ovládajú hru na viacerých,
     a preto sa môže stať, že počas jednej skladby budete počuť viac rôznych nástrojov než bude hráčov.

       Za sebou máme už mnoho rôznych akcií, z ktorých sme si odniesli plno zážitkov a najmä cenných skúseností. Koncertujeme na rôznych          podujatiach, ako sú: festivaly, hody, jarmoky, plesy, dychfesty, sprievody s mažoretkami, vianočné koncerty, procesie, spoločenské                        akcie či školské podujatia.

      V máji 2012 sme boli na festivale mladých hudobníkov Allegromosso v Taliansku, kde sme načerpali mnoho inšpirácie.
   Zúčastinili sme sa aj súťaží ako Hečkova Súča (2010, 2012, 2014), Celoštátna súťaž a prehliadka malých dychových hudieb v Lednických        Rovniach (2013, 2015), Dychovky v preši (2015), či Zlota Lira v poľskom meste Rybnik (2014).

Ako sme vznikli?

Korene nášho vzniku siahajú do roku 2004, kedy sme pod vedením nášho stáleho dirigenta vytvorili malé dychové zoskupenie. Odvtedy prešlo mnohými zmenami a v apríli 2009 sme sa zo "školského orchestra" premenovali na Festivalový Orchester Bratislava - skrátene FOR Bratislava a začali mať čoraz viac koncertov a úspechov.

V školskom roku 2012/2013 sa pomaly začalo formovať nové zoskupenie - FOR Bratislava JUNIOR. Pozostáva asi z 20 žiakov ZUŠ Istrijská, ktorí sa začínajú učiť  hrať na dychových a bicích nástrojoch,
na klavíri a basgitare. Hra v orchestri ich posúva ďalej, dáva im cenné skúsenosti do ďalšieho hudobného rastu. My sme začínali tiež podobne, tak im držíme palce, nech to, čo robia, robí radosť im aj ostatným...
a uvidíme, kam to raz dotiahnu.


Úspechy a ocenenia

Celoštátna súťažná prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb Hečkova Súča v Dolnej Súči: 

- máj 2010- strieborné pásmo (DDH) + ocenenie za najlepšie odohratú povinnú skladbu, čo nás len nadchlo a nakoplo dopredu.
- máj 2012 - už vo vyššej kategórii (MDH) sme sa umiestnili v zlatom pásme a naša Deborah Jendruchová získala cenu za pozoruhodný spevácky výkon!
- október 2014 - FOR Bratislava JUNIOR+ žiaci ZUŠ E.Suchoňa - detská kategória - Zlaté pásmo cum laude. Príjemne prekvapili a potešili.
                           - FOR BA - mládežnícka kategória - Zlaté pásmo cum laude a okrem toho ďalšie dve ocenenia - pre Deborah Jundruchovú a Martina Huttu za
                             spevácky výkon v skladbe Zatancuj si so mnou holubička. Druhé ocenenie patrilo celej saxofónovej sekcii za inštrumentálny výkon v skladbe In the mood.
- október 2016 - FOR Bratislava JUNIOR - detská kategória - Zlaté pásmo cum laude
                           - FOR BAmládežnícka kategória Zlaté pásmo cum laude, titul LAUREÁT súťaže. Ocenenie za najlepšie prevedenie povinnej skladby Tanec od I. Kopáčika  

Krajské kolo súťaže malých dychových hudieb ,,Hrajte mi muziky vesele" vo Vištuku:
- október 2012 - zlaté pásmo cum laude + postup do celoslovenského kola
- október 2014 - zlaté pásmo cum laude + postup do celoslovenského kola

Celoštátna súťažná prehliadka malých dychových hudieb, Lednické Rovne:

- jún 2013 - zlaté pásmo cum laude, cena za najlepšiu dramaturgiu programu, Zorka Mrvová (pikola) ocenená za najlepší inštrumentálny výkon v skladbe Piccolopolka od A.Hudeca
- jún 2015 - zlaté pásmo cum laude a titul Laureát súťaže

Dychovky v preši - medzinárodná súťaž MDH
- august 2015 - zlaté pásmo cum laude a titul Laureát súťaže
                     - cena divákov za najobľúbenejšiu kapelu a aj najobľúbenejšiu skladbu (Zmes Miluška Moja v úprave A.Hudeca)
                     - cena za inštrumentálny výkon pre trio trumpetistov v skladbe Moravanka (A.Jendek, D.Krajčí, V.Dianiška)
                     - cena SOZA za šírenie tvorby slovenských autorov

Medzinárodná súťaž dychových orchestrov Zlota Lira, Rybnik - PL
- jún 2014 - zlaté pásmo (v poradí 2. miesto z 11), špeciálne ocenenia pre Zorku Mrvovú (pikola) za výkon v Piccolopolke (A. Hudec) a pre Deborah Jendruchovú za spevácky výkon v skladbe Ave Maria (G.Cacchini)

Celoštátna súťaž a prehliadka VDO s medzinárodnou účasťou krajín V4 - Vyšehradské dni 2014
- september 2014 - zlaté pásmo, cena za spevácky výkon - Martin Hutta a Deborah Jendruchová v skladbe Zatancuj si so mnou holubička