sk-SKen-US

Niečo o nás 

      Orchester tvorí partia mladých ľudí zapálených pre hudbu. V repertoári máme rôzne žánre - od klasických pochodov a orchestrálnych skladieb, cez polky, valčíky, pop piesne, repete, muzikál, piesne pre sólový nástroj až po tematické, ako napríklad koledy. Taktiež sa vieme zmeniť aj na Big Band

Koncertujeme na rôznych podujatiach - festivaly, hody, jarmoky, plesy, dychfesty, sprievody s mažoretkami, vianočné koncerty, procesie, spoločenské akcie či školské podujatia.

V máji 2012 sme boli na festivale mladých hudobníkov Allegromosso v Taliansku, kde sme načerpali mnoho inšpirácie.
 Zúčastinili sme sa aj súťaží: Hečkova Súča (2010, 2012, 2014), Celoštátna súťaž a prehliadka malých dychových hudieb v Lednických        Rovniach (2013, 2015), Dychovky v preši (2015), či Zlota Lira v poľskom meste Rybnik (2014).

Ako sme vznikli?

Korene nášho vzniku siahajú do roku 2004, kedy sme pod vedením nášho stáleho dirigenta vytvorili malé dychové zoskupenie. Odvtedy prešlo mnohými zmenami a v apríli 2009 sme sa zo "školského orchestra" premenovali na Festivalový Orchester Bratislava - skrátene FOR Bratislava.

V školskom roku 2012/2013 sa začalo formovať nové zoskupenie - FOR Bratislava JUNIOR. Pozostáva asi zo žiakov ZUŠ Istrijská, ktorí sa začínajú učiť  hrať na dychových a bicích nástrojoch, na klavíri a basgitare.


Úspechy a ocenenia

Celoštátna súťažná prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb Hečkova Súča v Dolnej Súči: 

- máj 2010 - strieborné pásmo (DDH) + ocenenie za najlepšie odohratú povinnú skladbu
- máj 2012 - zlaté pásmo (MDH) + cena za spevácky výkon - Deborah Jendruchová
- október 2014 - FOR Bratislava JUNIOR+ žiaci ZUŠ E.Suchoňa (DDH) - Zlaté pásmo cum laude
                        - FOR BA (MDH) - Zlaté pásmo cum laude + cena za spevácky výkon - Deborah Jendruchová a Martin Hutta a cena za inštrumentálny výkon pre saxofónovú sekciu
- október 2016 - FOR Bratislava JUNIOR (DDH) - Zlaté pásmo cum laude
                        - FOR BA (MDH) Zlaté pásmo cum laude, LAUREÁT súťaže. Ocenenie za najlepšie prevedenie povinnej skladby

Celoštátna súťažná prehliadka malých dychových hudieb, Lednické Rovne:

- jún 2013 - zlaté pásmo cum laude, cena za najlepšiu dramaturgiu programu, najlepší inštrumentálny výkon - Zora Mrvová (pikola)
- jún 2015 - zlaté pásmo cum laude, titul Laureát súťaže

Dychovky v preši - medzinárodná súťaž MDH
- august 2015 - zlaté pásmo cum laude, Laureát súťaže
                     - cena divákov za najobľúbenejšiu kapelu a aj najobľúbenejšiu skladbu
                     - cena za inštrumentálny výkon pre trio trumpetistov (A.Jendek, D.Krajčí, V.Dianiška)
                     - cena SOZA za šírenie tvorby slovenských autorov

Medzinárodná súťaž dychových orchestrov Zlota Lira, Rybnik - PL
- jún 2014 - zlaté pásmo (v poradí 2. miesto z 11), ocenenia pre Zorku Mrvovú (pikola) a pre Deborah Jendruchovú (spev)

Celoštátna súťaž a prehliadka VDO s medzinárodnou účasťou krajín V4 - Vyšehradské dni 2014
- september 2014 - zlaté pásmo, cena za spevácky výkon - Martin Hutta a Deborah Jendruchová