sk-SKen-US

Kalendár podujatí

          22.7.20 
Koncert, Dúbravka, Valachova (18:30) 
        26. 7. 20   Koncert, Tyršovo nábrežie (18:30)
          9. 8. 20   Koncert, Tyršovo nábrežie (18:30)
10.-11. 10. 20   Festival, Bratislava
      20. 12. 20   Slovenský rozhlas - vystúpenie s Donskými kozákmi
      12.9.20    Koncert, Sebechleby

      12.9.20    Koncert, Sebechleby

Koncertovali sme

2020

1.2.2020 Ples ZUŠ Istrijská 22, DK Záhorská Bystrica

2019

12.1.2019
    Mestský ples, Detva 
2.2.2019       Ples ZUŠ Istrijská 22, DK Záhorská Bystrica
15. a 16.3.19
Muzikál Studňa lásky, DK Dúbravka
 28.4.2019      Koncert Pischelsdorf, Rakúsko 
 5.5.2019     Muzikál studňa lásky (doobedné a večerné predstavenie)
24.5.2019
    DOD ZUŠ Istrijská 22,hrá FOR Bratislava JUNIOR
28.5.2019
    Muzikál Studňa lásky - pre školy, DK Dúbravka
28.5.2019
   Muzikál Studňa lásky, DK Dúbravka
5.6.2019
     Dúbravka, amfiteáter na Valachovej ul.,hrá FOR Bratislava JUNIOR
8.6.2019
    koncert, Láb,hrá FOR Bratislava JUNIOR 

16.6.2019
  Farský deň - Juniáles, F-centrum, Devínska Nová Ves,hrajú obe telesá
21.6.2019  
Festival Na plný dych, Moravské Lieskové
 7.7.2019 Trstenská krídlovka, Trstená 
 2.8.2019  Koncert, Pruské
 11.8.2019  Koncert, Sad Janka Kráľa, BA
19.-20.8.19  Koncertný zájazd, Totkomlos, Maďarsko 
25.8.2019
Koncert, Sad Janka Kráľa, Bratislava
5.9.2019 Koncert, Hviezdoslavovo nám., Bratislava

5.10.2019    Koncert, Detva - jarmok 
9.11.2019 Súkromná akcia, Detva
11.11.2019
Kamel klub, Karlova Ves, Bratislava
22.11.2019
FOR Bratislava hrá pre Bratislavu -10. výročievzniku orchestra,DK Dúbravka,hrajú obe telesá
4.12.2019
Vianočná ulička, Devínska Nová Ves

2018

  3.2.2018 Ples ZUŠ Istrijská, DK Záhorská Bystrica
10.2.2018 Chorvátsky ples, Istracentrum, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
15.4.2018
Koncert, Berg - kostol, Rakúsko
27.4.2018 Krajská súťaž detských a mládežníckych dychových orchestrov (FOR BA JUNIOR)
11.5.2018 DOD ZUŠ Istrijská 22
31.5.2018 Procesia, Kalvária BA
10.6.2018 Juniáles, Záhrada F-centra, Devínska Nová Ves
25.6.2018 Ahoj, prázdniny! DK Dúbravka
30.6.2018 Festival DH, Partizánske
29.6.2018 Festival DH, Piešťany
11.8.2018 Dychovky pod Vtáčnikom - festival DH, Kamenec pod Vtáčnikom
26.8.2018
Sad Janka Kráľa, BA
28.8.2018
Kultúrne leto v Dúbravke
30.8.2018
Promenádny koncert, Hviezdoslavovo námestie, BA
15.9.2018
Waitov lom, Sv. omša
22.9.2018 Lutila
30.9.2018  Galanta 
6.10.2018 Detva
12.10.2018
TvorBA, Národné osvetové centrum - V-klub, nám. SNP
14.10.2018
TvorBA, Národné osvetové centrum - Malá scéna
14.10.2018
Petržalský seniorfest, DK Zrkadlový háj, Petržalka
16.10.2018
Kytica pozdravov, Oceňovanie aktívnych seniorov, Primaciálny palác
14.11.18 Slovenská filharmónia
24.11.18 Koncert, Detva
25.11.18 Koncert, Zlatý kľúčik, Detva
6.12.18
Vianočná ulička, Devínska Nová Ves
14.12.18 Koncert s Taste of Brass, Kamel klub, Karlova Ves
21.12.18
Odovzdávanie cien primátora Bratislavy, Primaciálny palác


2017

21.1.2017 Ples ZUŠ Istrijská 22
16.2.2017 Detský fašiangový karneval, FOR BA JUNIOR
25.2.2017  Chorvátsky bál, Istracentrum, Devínska Nová Ves 
18.3.2017  Prázdniny so strýcom Rafaelom, hudobno dramatické pásmo 
15.4.2017 Veľkonočná sobota - procesia, Uršulínsky kostol, BA
22.4.2017
Bratislava pre všetkých - Hlavné námestie, veľký spojený orchester
23.4.2017
Procesia: Hlboká ulica - Kalvária, BA
30.4.2017
Stavanie mája, Devínska Nová Ves - Istrijská ul.
12.5.2017
Deň otvorených dverí ZUŠ Istrijská 22, FOR BA Junior
6.5.2017 Dni M. Ruppeldta, Slovenský rozhlas, veľký spojený orchester
25.5.2017
Súkromná akcia - škôlka Karlova Ves
27.5.2017
Koncert, Tarzania - pri moste Slobody, Devínska Nová Ves
11.6.2017  Juniáles, Devínska Nová Ves 
15.6.2017  Procesia, Kalvária, BA 
 9.7.2017 Trstenská krídlovka 
 21.7.2017 Zábava, Chminianska Nová Ves 
 22.7.2017 Svadba 
23.7.2017  Koncert, Sabinov 
27.8.2017  Koncert, Hviezdoslavovo námestie 
30.8.2017  Koncert, Kultúrne leto v Dúbravke 
7.9.2017  Koncert, Hviezdoslavovo námestie 
15.9.2017  Sv. omša, Waitov lom 
 7.10.2017  Talenty pod Poľanou, jarmok v Detve
 12.10.2017 Kytica pozdravov - oceňovanie seniorov, Primaciálny palác 
 1.12.2017 Profilový koncert - FOR Bratislava hrá pre Bratislavu 
 2.12.2017 Vianočné trhy, Častá 


2016

 16.1.2016        Ples ZUŠ Istrijská
  4.2.2016 Detský fašiangový karneval, FOR BA JUNIOR
  6.2.2016 Chorvátsky bál
26.3.2016 Procesia, Biela sobota
  3.4.2016 Procesia, Kalvária
23.4.2016 Bratislava pre všetkých
13.5.2016 DOD ZUŠ Istrijská 22
14.6.2016  Pochod predškolákov - lúčenie so škôlkou, Dlhé Diely 
21.6.2016       POP pri Dunaji, Hviezdoslavovo námestie 
26.6.2016  Juniáles, Devínska Nová Ves 
  2.7.2016       Závod - Hody, Krajské kolo súťaže mládežníckych DO 
15.-19.7.16       Francúzsko, zájazd s mažoretkami 
    1.9.2016       svadba
    8.9.2016      Otváranie majstrovstiev Európy v petangu
 15.9.2016        Slávnostná svätá omša, Waitov lom 
 17.9.2016       Dychfest ZDHS, Vajnory
 19.9.2016      Spomienka na V. Šikulu, V-klub 
 4.10.2016       Mesiac úcty k starším, DK Dúbravka, hrá FOR BA JUNIOR
  5.10.2016      Kytica pozdravov - mesiac úcty k starším, Primaciálny palác
  8.-9.10.16      Celoštátna súťaž detských a mládežníckych DO, Dolná Súča
21.10.2016     Spomienka na Vincenta šikulu - Nebýva na každom vŕšku Šikula, DK Modra
29.10.2016     Hrajte mi muziky vesele, KD Čataj
15.11.2016     Pozdrav Európe, Slovenský rozhlas 
15.11.2016    Hudobno-poetické pásmo, KC Stromová, Bratislava
26.11.2016    Vianočné trhy Častofské, Častá
2.12.2016      15. výročie ZUŠ Istrijská, DK Dúbravka 

    2.8.2019    19:15    Koncert, Pruské, námestie 
  11.8.2019    17:30    Koncert, Sad Janka Kráľa, Bratislava 
  25.8.2019   17:30   Koncert, Sad Janka Kráľa, Bratislava
19.-20.8.19                 Koncertný zájazd, Maďarsko

    2.8.2019    19:15    Koncert, Pruské, námestie 
  11.8.2019    17:30    Koncert, Sad Janka Kráľa, Bratislava 
  25.8.2019   17:30   Koncert, Sad Janka Kráľa, Bratislava
19.-20.8.19                 Koncertný zájazd, Maďarsko

2015

24.1.2015 2.reprezentačný ples ZUŠ Istrijská 22
14.2.2015 Chorvátsky bál
20.-22.3.15 NAHRÁVANIE CD
28.-29.3.15 NAHRÁVANIE CD
4.4.2015 Procesia, Uršulínsky kostol, BA
25.4.2015 Bratislava pre všetkých
30.4.2015 Stavanie mája, Devínska Nová Ves, FOR BA Junior
4.5.2015 Spomienka na M.R.Štefánika, pamätník v DNV, FOR BA Junior
10.5.2015 Deň matiek, Plavecký štvrtok
15.5.2015 DOD ZUŠ Istrijská
23.5.2015 Spolupráca s DH Detva, Kubánsko-slovenské slávnosti v DT
1.6.2015 Otvorenie výstavy výtvarného odboru v chorvátskom múzeu, FOR BA Junior
4.6.2015 Procesia na Kalvárii, BA
11.6.2015 Akcia pre Materskú školu
11.6.2015 Dohrávanie CD
14.6.2015 Juniáles, Devínska Nová Ves
19.6.2015 Otvorenie Múzea Devínskej Novej Vsi
20.-21.6.15 Celoštátna súťaž v Lednických Rovniach
29.6.2015 Slávnostné odovzdávanie vysvedčení absolventom ZUŠ, s mažoretkami TINA
16.7-21.7.15 Zájazd do Francúzska s mažoretkami TINA
9.8.2015 Súťažná prehliadka Dychovky v preši
15.8.2015 Hodové slávnosti, Plavecký Štvrtok
17.-22.8.15 Letné sústredenie v Kľačne
22.-23.8.15 Dychfest Dolná Krupá, (tanečná zábava, pochod, koncert)
4.9.2015 Simmering, Viedeň
6.9.2015 Festival dychovej hudby, Senec
12.9.2015 Prakovský Twirling
15.9.2015 Sv. Omša, Waitov lom
20.9.2014 Pezinok, vinobranie
15.10.2015 Kytica pozdravov - senior fest, odovzdávanie ocenení, Primaciálny palác
17.10.2015 Talenty pod Poľanou, festival mládežníckych DO, hral aj FOR BA JUNIOR
17.10.2015 Dychotéka, 60.výročie DH Detva
21.11.2015 Katarínsky koncert a zábava, Istracentrum
28.11.2015 Vianočné trhy, Častá
3.12.2015 Vianočná ulička, Devínska Nová Ves
18.12.2015 Krst CD + Profilový koncert, SRO

2014

25.1.2014 1. Ples ZUŠ Istrijská, Istracentrum
14.2.2014 PINOCCHIO, muzikál, DK Dúbravka
16.3.2014 Profilový koncert, Istracentrum (Hradištná 43, Devínska Nová Ves, BA)
22.3.2014 Vítanie jari, nám. pred kostolom Ducha Svätého, Devínska Nová Ves, BA. Hrá FORBratislavaJUNIOR
19.4.2014 Procesia, Uršulínsky kostol, BA
26.4.2014 Bratislavapre všetkých, Hlavné námestie
30.4.2014 Stavanie mája, Devínska Nová Ves
2.5.2014 Spomienka na M.R.Štefánika, pamätník v DNV
7.5.2014 DOD ZUŠ Istrijská 22
16.5.2014 muzikál PINOCCHIO, DK Dúbravka
18.5.2014 Festival slovenskej národnej piesne, Istracentrum, DNV
26.5.2014 Vernisážprác žiakov ZUŠ Istrijská, Chorvátske múzeum, DNV. Hrá FORBratislavaJUNIOR
30.5.2014 Do pochodu s DH Vajnory, Staré mesto, akcia ,,Belasý motýľ" , pochodovať sa bude od nám. SNP
8.6.2014 Hodový koncert FORBratislava, nádvorie F-centra, DNV, BA
12.-15.6.2014 Medzinárodná súťaž dychových orchestrov Zlota Lira v poľskom meste Rybnik, sprievodné koncerty v okolí
19.6.2014 Procesia na Kalvárii, BA
28.6.2014 Koncert v Tarzanii, pri Cyklomoste Slobody, DNV
5.7.2014 Remeselný jarmek častofský - Častá
18.-23.8.2014 Letné sústredenie v Kľačne
13.-14.9.2014 Celoštátnasúťaž a prehliadkaVDO, v rámci spojeného Malokarpatského orchestra. Kino MIER, PB             
15.9.2014 Svätá Omša, Weitov lom - Devínska Kobyla
21.9.2014 Práter, Viedeň
27.9.2014 ,,Biela ruža" Záhorská Bystrica
1.10.2014 Rok v Dúbravke - mesiac úcty k starším. Hral FOR BA Junior so žiakmi ZUŠ Batkova
11.-12.10.14 Súťažná prehliadkadetských a mládežníckych dychových hudieb v Dolnej Súči, okr. Trenčín
16.10.2014 Kytica pozdravov - oceňovanie aktívnych seniorov, Primaciálny palác, BA
25.10.2014 Hrajte mi muziky vesele - krajské kolo súťaže malých DH, Vištuk
13.-16.11.14 Otváranie nového nákupného centra Bory Mall v Bratislave
23.11.2014 Katarínsky koncert, FORBratislava+ ROSICA
25.11.2014 Súkromná akcia
29.11.2014 Vianočné trhy, Častá
5.12.2014 PROFILOVÝ KONCERT, DK Dúbravka
6.12.2014 Vianočná ulička, Devínska Nová Ves
7.12.2014 Vianočné trhy pod pyramídou - Slovenský rozhlas
14.12.2014 Výročie ZUŠ Uherské Hradiště
27.12.2014 Dobrá novina, benefičná akcia

2013

26.1.2013 4. Betlehemský ples
7.2.2013 Detský fašiangový karneval
8.2.2013 Ples seniorov, Incheba EXPO aréna
30.3.2013 Procesia, Uršulínsky kostol
11.-14.4.2013 spoločné sústredenie s DDO Brezno
20.-21.4.2013 Bratislava pre všetkých
30.4.2013 Stavaniemája, DNV
7.5.2013 Deň matiek pre seniorov v Karlovej Vsi
10.5.2013 DOD ZUŠ Istrijská 22
10.5.2013 Deň matiek pre seniorov v DNV
12.5.2013 Deň matiek, Vajnory
5.6.2013 Ahoj prázdniny - to naj zo ZUŠ Istrijská
7.6.2013 POP pri Dunaji. V-klub
15.6.2013 Deň poľovníkov, Vajnory
21.6.2013 DOD v Prezidentskom paláci
22.-23.6.2013 Súťažná prehliadky malých DH, Lednické Rovne
20.7.2013 Častovanka oslavuje 100 rokov
25.-29.8.2013 Letné sústredenie
14.9.2013 Račianske vinobranie
21.9.2013 Hlohovec - 900. výročie
12.10.2013 Jablkové hodovanie
15.10.2013 Kytica pozdravov, Primaciálny palác
24.11.2013 Katarínsky koncert, Istracentrum
27.11.2013 Omša, kostol Ducha Svätého, DNV
28.11.2013 Omša, kostol Svätej Rodiny, Petržalka
30.11.2013 Vianočné trhy, Častá
7.12.2013 Vianočná ulička, DNV
11,14.12.2013 PINOCCHIO, muzikál
27.12.2013 Dobrá novina, charitatívny koncert, Kapucínsky kostol

2012

16.2.2012 Detský fašiangový karneval
14.3.2012 Koncert populárnej hudby
26., 27. 3.2012 Výchovné koncerty
26.3.2012 POPSpring, ZUŠ J. Kresánka
7.4.2012 Biela sobota, Uršulínsky kostol
15.4.2012 Svätá omša na Kalvárii
21.,22.4.2012 Bratislava pre všetkých
30.4.2012 Stavaniemája v DNV
11.5.2012 DOD v ZUŠ Istrijská 22
12.5.2012 svadba
13.5.2012 Deň matiek, Vajnory
16. - 20.5.2012 Allegromosso, festival mladách hudobníkov, IT
2.6.2012 Hečkova Súča - súťažná prehliadka DDH a MDH, Dolná Súča
7.6.2012 Procesia na Kalvárii, BA
10.6.2012 Deň dychovej hudby, Vajnory
22.6.2012 POP pri Dunaji, ZUŠ J. Kresánka
7.7.2012 Dychfest, Vištuk
8.7.2012 Trstenská krídlovka
14.7.2012 Remeselný jarmek častofský, Častá
27.-31.8.2012 Letné sústredenie
15.9.2012 Svätá omša, Waitov lom
29.9.2012 60. výročie DO Brezno
6.10.2012 Devínska Devínskej
10.10.2012 Kytica pozdravov - ocenovanie seniorov roka
13.10.2012 Jablkové hodovanie
20.10.2012 Krajské kolo súťaže malých dych. hudieb, Vištuk
10.11.2012 Talenty pod Poľanou, Detva
1.12.2012 Vianočné trhy, Častá
8.12.2012 Vianočná ulička, DNV
14.12.2012 Posedenie pod jedličkou, Istracentrum
16.12.2012 Želaj si! Primaciálny palác
20.12.2012 FORBratislava hrá pre Bratislavu - 1.PROFILE koncert
24.12.2012 Polnočná omša, kostol Ducha Svätého, DNV
27.12.2012 Dobrá novina, charitatívny koncert

2011

17.2.2011 Detský fašiangovýkarneval, Istracentrum
15.3.2011 Koncert populárnej hudby, Istracentrum
16.4.2011 Bratislava pre všetkých, Hlavné námestie
23.4.2011 Bielasobota, Uršulínsky kostol
30.4.2011 Bratislavský Majáles, Hlavné nám.
4.5.2011 výročieM.R.Štefánika, pomník v DNV
13.5.2011 Deň otvorených dverí ZUŠ Istrijská 22
28.5.2011 Festivalslovenskej národnej piesne
4.6.2011 Deň detí v Avione s TV JOJ
4.6.2011 Deň detí v Devínskej Novej Vsi
12.6.2011 Deň dychovej hudby, Vajnory
14.6.2011 10. výročie ZUŠ Istrijská, Primaciálny palác
15.6.2011 ,,Ahoj prázdniny" DK Dúbravka
23.6.2011 Procesia na Kalvárii, BA
25.6.2011 Krst CD DH Častovanka, Častá
2.7.2011 Prešporský pohár v mažoretkovom športe
14.8.2011 Dychovky v Preši - hostia
27.-31.8.2011 Letné sústredenie
3.9.2011 Zahrajme sa v Srdci - Deň ústavy v DNV
15.9.2011 Vajnorské hody
15.9.2011 Omša, Waitov lom
8.10.2011 560.výročie od prvej písomnej zmienky o DNV
15.10.2011 Talenty pod Poľanou, Detva
15.11.2011 25. výročie ZUŠ Eugena Suchoňa
17.11.2011 DOD v NR SR
1.12.2011 Adventný koncert, Primaciálny palác
2.12.2011 Vianočná ulička, DNV
8.12.2011 Mikuláš presoc.slabšie rodiny
10.12.2011 Vianočné trhy, Častá
14.12.2011 Vianočný koncert, kostol Ducha Svätého, DNV
15.12.2011 Vianočné trhy, Eurovea
16.12.2011 Vianočný koncert, Vajnory
24.12.2011 Polnočná omša, kostol Ducha Svätého, DNV
26.12.2011 Dobrá novina, benefičný koncert

2010

apríl 2010 Bratislava pre všetkých
apríl 2010 Výchovnékoncerty
apríl 2010 Sústredenie
máj 2010 Deň matiek, Vajnory
máj 2010 Súťažná prehliadka DDH a MDH v Dolnej Súči
jún 2010 DOD v Prezidentskom paláci
august 2010 Letné sústredenie
október 2010  50.výročie DH Detva
5.12.2010 Mikuláš náš - privítanie Mikuláša v Devínskej Novej Vsi
10.12.2010 Koncert pre jubilantov, Istracentrum, DNV
14.12.2010 Vianočný koncert ZUŠ Istrijská 22, Istracentrum
17.12.2010 Koncert v Slovenskom Rozhlase, na vlnách rádia Devín
24.12.2010 Polnočná omša, kostolDuchaSvätého, DNV
26.12.2010 Dobrá novina, benefičný koncert